Graving

Graving

Kenaj Auto AS utfører mange oppgaver innen graving. Det kan være utgraving av gårdsplass, planering av tomter, drenering, nye VA-anlegg,  vannlekkasje, støttemurer, garasjer, tilbygg etc.

Våre gravemaskiner er i størrelse 1,9 til 3,5 tonn.  Større maskiner leies ved behov. Befaring og tilbud med anbefalinger er kostnadsfritt. Vi levere også pukk, jord, bark både til firma og privat.